You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Kunststof halffabrikaten

Afbeelding PVC-U kunststof plaat

Voor de fabricage van kunststofproducten worden meer dan 100 verschillende technische kunststoffen gebruikt.

Deze kunststoffen beschikken elk over zeer specifieke producteigenschappen waardoor een bepaalde kunststof wel of niet geschikt is voor het einddoel en voldoet aan de door u gestelde eisen.

Al deze technisch kunststoffen zijn ook leverbaar in verschillende vormen bijv. platen, stroken, rondstaven, holstaven, zeskant staven of profielen.