You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Lasdraad en machines

Het lassen van kunststoffen is naast het verlijmen de meest gebruikte methodiek om (thermoplastische) kunststoffen te verbinden. Bijna alle 'thermoplasten' zijn lasbaar, dat geldt zeker voor de veel toegepaste soorten; PE, PP en PVDF. De essentie van het lassen van kunststoffen is het door middel van warmte plastisch maken van de te verbinden kunststof delen, zodat ze onder druk als het ware in elkaar versmelten en na afkoeling een stevige verbinding vormen. Er bestaan nogal wat technieken om kunststoffen te lassen.

thyssenkrupp Plastics Belgium kent de volgende lastechnieken; draad -, extrusie -, hoogfrequent -, stomp - en moflassen voor het verbinden van platen en spiegellassen voor het verbinden van hoofdzakelijk buizen en fittingen.

Hieronder een overzicht van de kunststof lasdraad en kunststof lasmachines in ons gamma:

Afbeelding Kunststof lasdraad

Kunststof lasdraad

Een veel gebruikte verbindingstechniek bij thermoplastische kunststoffen is het lassen met behulp van lasdraad. Voor deze kunststof lastechniek zijn diverse benamingen; draadlassen maar ook heet gaslassen of warmgaslassen.

Deze vorm van het verbinden van kunststofmaterialen is volledig conventioneel. Met verwarmde geconditioneerde lucht wordt het moedermateriaal en de toevoegdraad dusdanig verwarmd dat zij plastisch worden en onder de druk op het toevoeg materiaal één geheel gaan vormen.

Overzicht technische fiches kunststof lasdraad:

Afbeelding kunststof lasmachine

Kunststof lasmachines

Lassen van thermoplastische kunststoffen berust op een technisch samenspel tussen lasdruk, temperatuur en lastijd.

Ieder type kunststof heeft echter een specifieke lastemperatuur, die uiteraard correct dient te worden ingesteld. Met name de kunststoffen PE, PP, PVDF en ECTFE worden dagelijks via deze verbindingsmethode verbonden, omdat genoemde kunststoffen simpelweg niet verlijmd kunnen worden.

thyssenkrupp Plastics Belgium heeft een uitgebreid programma betrouwbare lasmachines.

Daarnaast zijn allerlei gereedschappen en hulpmiddelen verkrijgbaar die onmisbaar zijn bij het maken van een correcte lasverbinding. Er kan gekozen worden uit een aantal lastechnieken, zoals stomplassen, moflassen, extrusielassen, elektromoflassen, infraroodlassen en WNF lassen.

Hieronder een overzicht van de kunststof lasmachines: