You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Sustainability

De thyssenkrupp gedragscode voor leveranciers (thyssenkrupp Supplier Code of Conduct) vormt de basis voor de geïntegreerde duurzaamheidsnormen in supply chain management.

Onze thyssenkrupp gedragscode voor leveranciers verduidelijkt wat we van onze leveranciers en subleveranciers verwachten op het vlak van sustainability.

De thyssenkrupp gedragscode is gebaseerd op de principes van het UN Global Compact en weerspiegelt wat thyssenkrupp verstaat onder Sustainabilty.

Bij thyssenkrupp, verwachten wij van onze leveranciers dat zij voldoen aan de geldende nationale wet en regelgeving, alsmede aan de thyssenkrupp gedragscode voor leveranciers.

De thyssenkrupp gedragscode voor leveranciers

  • Gedrag tov personeel

  • Gezondheid en veiligheid op het werk

  • Respect voor het milieu

  • Zakelijke gedragscode

  • Leveranciersrelaties

 Meer informatie over de verschillende punten vindt u terug in het Engelse document "thyssenkrupp Supplier Code of Conduct".