You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Maatregelen anti-Corona

Afbeelding Coronavirus

Maatregelen anti-Corona-virus thyssenkrupp Plastics Belgium

Memo voor onze klanten

Een pandemie is naast een medisch probleem ook een maatschappelijk probleem en de continuïteit van de bedrijfsvoering van organisaties kan onder druk komen te staan.

Het is voor uw én ons bedrijf belangrijk om optimaal te blijven functioneren ondanks de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.

Wij volgen hierin nauwlettend het advies van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) .

Voorzorgsmaatregelen voor onze medewerkers:

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn opgesteld met als doel al onze medewerkers gezond en veilig aan het werk te houden en om de gevolgen van de corona uitbraak tot een minimum te beperken:

 • Onze medewerkers werken daar waar mogelijk vanuit huis. Op locatie werken we met voldoende afstand in onze werkruimtes en volgen wij de adviezen van de FOD.

 • Externe bezoeken door onze medewerkers worden vooraf met de betrokken partijen afgestemd. 

 • Bezoeken van externe partijen aan onze vestigingen proberen wij tot een minimum te beperken en worden alleen geaccepteerd indien deze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.  Ook hier houden wij ons strikt aan onze interne  maatregelen en de adviezen van de FOD.

Richtlijnen voor al onze medewerkers:

 • Was je handen meerdere keren per dag en droog je handen met papier;

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

 • Gebruik de toiletvoorzieningen bij de klanten niet;

 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg in een daartoe geëigende afvalbak;

 • Maak regelmatig je werkplek/vrachtwagen schoon (o.a. deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen, stuur);

 • Vermijd handcontact.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen voor leveringen bij onze klanten

 • Om verdere verspreiding van het virus te beperken, hebben wij onze chauffeurs als volgt geïnstrueerd:

 • Indien klanten extra maatregelen hebben genomen, respecteer deze te allen tijde;

 • Houd zoveel mogelijk afstand tussen jezelf en de klant (hanteer hiervoor de voorgeschreven 1,5 meter. In geval van handmatig lossen dient de klant zoveel mogelijk zelf te lossen);

 • Teken steeds zélf de lospapieren (met eigen pen) na lossing. Vraag om de naam van de klant en noteer deze zelf. Overhandig de leverbon daarna aan de klant.

In geval van vragen/opmerkingen neem contact met ons op, alvorens tot actie over te gaan.

Wij rekenen op uw begrip! 

thyssenkrupp Plastics Belgium

Tel: 015-453222 / info.plastics.be@thyssenkrupp.com