You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Wrapping Films

Wrapping folies MACtac® of inpakfolies zijn zelfklevende folies die gebruikt worden voor bijvoorbeeld het wrappen/inpakken van keukens of auto's (carwrapping).

Deze wrapping folies beschermen ook je originele lak tegen krassen, kleine beschadigingen en verkleuring. En bovendien zijn de Wrapping folies eenvoudig te verwijderen. 

Overzicht wrapping folies: