You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Image barre POM

Matériaux pour barres POM (polyoxyméthylène)

Image barre POM

POM (Polyoxymethyleen) is een sterke, harde en bovenal vormvaste kunststof met een zeer lage wrijvingsweerstand. Het heeft uitzonderlijke veerkrachtige kwaliteiten waardoor het zware stoten en trillingen absorbeert. Het is bovendien goed mechanisch te bewerken en kan bogen op een goede chemische bestendigheid tegen oliën en brandstoffen. De geringe vochtopname en de uitstekende mechanische eigenschappen garanderen producten die zuiver aan de maat blijven.

POM copolymeer (POM C) is een veelzijdig inzetbare, technische kunststof met een hoge vastheid en vormstabiliteit. Het bezit geringe adhesiekrachten en heeft daardoor goede glijeigenschappen. POM copolymeer is door zijn uitstekende verspaanbaarheid bij een korte spaanvorming een uiterst geliefd materiaal voor de productie van vorm-en dimensiestabiele constructie- en glijonderdelen.

POM homopolymeer (POM H) heeft soortgelijke eigenschappen als POM copolymeer. Het beschikt over iets betere mechanische eigenschappen, vooral op het gebied van de druk- en druksterkte. Ook de E-modulus laat hogere waarden zien. Bovendien is de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt iets geringer en de slijtageweerstand hoger. POM homopolymeer wordt net als POM copolymeer ook gekenmerkt door zijn uitstekende verspaanbaarheid voor de productie van vorm- en dimensiestabiele constructie- en glijonderdelen.

POM + PE is een met polyethyleen gemodificeerd polyoxymethyleen. Met de toevoeging van het vaste smeermiddel PE (polyethyleen) worden de glijeigenschappen verbeterd. Deze bijmenging werkt als een droge smeerstof - het materiaal bezit duidelijk betere droog- en noodloopeigenschappen. Hoge bedrijfszekerheid bij hoge werkingstemperaturen en glijsnelheden zijn gegarandeerd door dit materiaal.POM + PE kan in deze combinatie worden gebruikt voor de productie van duurzame constructie elementen, die bijzonder goede glijeigenschappen moeten bezitten en waarbij er verhoogde druk op het glijvlak optreedt.

 • Haute résistance à la traction

 • Haute résistance au bris

 • Haute résistance au choc

 • Très résistant à l'usure

 • Absorption d'eau limitée

 • Façonnage mécanique excellent

 • Bonnes propriétés de glissement et de roulage

 • Applicable de -40 à 120°C, stérilisable

 • Très bonne stabilité dimensionnelle

 • Convient pour les aliments (versions spéciales)

 • Excellente résistance aux solvants organiques

 • Engrenages et crémaillères

 • Paliers et porte-bobines

 • Joints et segments de pistons

 • Eléments de guidage

 • Boîtiers et éléments de pompe

 • Pièces d'horlogerie

 • Paliers de glissement et plaques de glissement

√ = oui/bonΟ = limité⊗ = non/médiocre
Soudage 
CollageΟ 
Usinage 
Découpe au jet d'eau 
Découpe au rayon laser 
Flexion à chau 
Façonnage à froid 
Façonnage à chaud 
 • Naturel

 • Noir

 • Bleu clair

 • Autres couleurs sur demande

 • Livrable dans des diamètres de 3 à 520 mm.

 • Plaque

 • Barre pleine

 • Barre creuse

 • Barre hexagonale