DISCLAIMER

thyssenkrupp Plastics Belgium besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt.  thyssenkrupp Plastics Belgium behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder aankondiging, deze website met de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
 
Noch door het inloggen op deze website, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website ontstaat er enige overeenkomst of verbintenis met thyssenkrupp Plastics Belgium.
 
De website van thyssenkrupp Plastics Belgium is auteursrechtelijk beschermd.  De informatie die u in de berichten op de site aantreft is eigendom van thyssenkrupp Plastics Belgium. Het is toegestaan informatie over te nemen. U dient hierbij wel voor de bronvermelding zorg te dragen.
 
Het beeldmateriaal (logo’s, foto’s en overige afbeeldingen), dat u aantreft in de berichten van thyssenkrupp Plastics Belgium, is eveneens auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 
Aan de inhoud van de berichten en bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.  

naar boven