Wij maken op deze website gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek en webstatistieken. Dat doen wij om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren.

thyssenkrupp logo
thyssenkrupp vlaggen
thyssenkrupp vrachtwagen

Privacy

Gegevensbescherming

De inhoud van de website www.thyssenkrupp-plastics.be wordt beschikbaar gesteld door thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa ("tkPB ") met als doel klanten, potentiële klanten en andere belanghebbenden te voorzien van informatie over het productassortiment van tkPB, onze diensten en onze organisatie. Persoonlijke gegevens van sitebezoekers worden verwerkt volgens de strenge vereisten van de AVG. 

Uw privacy is belangrijk voor ons. We nemen de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website www.thyssenkrupp-plastics.be zeer serieus. Graag informeren we u over de manier(en) waarop we persoonlijke gegevens verzamelen.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

In principe kunt u de website van tkPB anoniem bezoeken, d.w.z. zonder informatie te verstrekken over uw identiteit. Als u onze website bezoekt, worden automatisch de volgende gegevens opgeslagen door onze webservers in Duitsland en Seattle:

 • het IP-adres van uw internetaanbieder dat u gebruikt voor toegang tot onze website
 • via welke site u bent doorgeleid naar onze website;
 • welk van onze bestanden u bekijkt;
 • de datum van uw bezoek en algemene informatie over uw browser.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de beveiliging van de webserver en om de juiste informatie weer te geven op uw outputmedium (zoals uw telefoon, uw laptop of een ander apparaat). Deze gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm geanalyseerd voor statistische doeleinden. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of wanneer u zich aanmeldt voor gepersonaliseerde diensten. U wordt op de betreffende website geïnformeerd over het beoogde gebruik en, indien nodig, gevraagd om toestemming te geven voor de gewenste opslag en verwerking. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de bedrijven van thyssenkrupp en aan ons gelieerde dienstverleners, bijvoorbeeld om u de aangevraagde schriftelijke informatie te kunnen sturen. Alle dienstverleners voldoen uiteraard aan onze richtlijnen voor vertrouwelijkheid en geheimhouding van gegevens. Er worden geen gegevens overgedragen aan andere derden. Uw gegevens worden altijd versleuteld voordat ze worden overgedragen of verwerkt, zodat ze beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of ander eindapparaat worden opgeslagen. Met behulp van cookies kunnen we uw gebruik van onze website analyseren, onze diensten en producten verbeteren, onze beveiligingsprocessen verbeteren en fraude voorkomen. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Sessiecookies zijn tijdelijke cookiebestanden die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.
 • Permanente cookies zijn cookiebestanden die worden bewaard totdat ze actief worden verwijderd of automatisch na een bepaalde tijd worden verwijderd.
 • Directe cookies zijn cookies die door ons worden ingesteld.
 • Indirecte cookies zijn cookies die door derden worden ingesteld.

Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

 • Functionele cookies worden gebruikt om u de standaarddiensten op onze pagina's te bieden. Zonder cookies werkt onze website mogelijk slechts beperkt en/of niet goed.
 • Optimalisatiecookies stellen ons in staat het gebruik van onze website te analyseren. Als u ons geen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor dit doel te gebruiken, gebeurt dit anoniem. We gebruiken analyseresultaten om onze diensten en producten te verbeteren.
 • Personalisatiecookies bieden ons inzicht in uw persoonlijke voorkeuren, zoals de taal waarin u content wilt zien. We gebruiken deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en u een op uw wensen afgestemde gebruikerservaring te bieden.
 • Beveiligingscookies zijn cookies die nodig zijn om de website te beschermen tegen aanvallen en om fraude te voorkomen."Er kunnen persoonlijke gegevens in cookies worden opgeslagen op afzonderlijke pagina's, als u hier eerder nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u toegangsgegevens opnieuw moet invullen. In beginsel hebt u ook toegang tot alle informatie op onze website, als u cookies hebt uitgeschakeld in uw internetbrowser. Als u cookies weigert, worden onze aanbiedingen mogelijk beperkt als gevolg van technische aspecten. Op onze website gebruiken we de in de lijst hieronder genoemde cookies.

Op onze website gebruiken we de in de lijst hieronder genoemde cookies:

1. Analytische cookies (wel geanonimiseerd) voor website bezoek

2. Functionele cookies (ten behoeve van het inloggen op de website).  Functionele cookies zijn sessiecookies, ze worden opgeslagen op de pc van de bezoeker en eindigen als de bezoeker de website verlaat

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Dit gebeurt anoniem. Uw IP-adres wordt op de webserver geanonimiseerd voordat het naar Google wordt verstuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen en andere diensten aan de websitebeheerder te verlenen die te maken hebben met websiteactiviteit en internetgebruik. Het geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics binnen het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens. U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door dit in uw browsersoftware in te stellen via de cookie toolbar op onze site. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van de website optimaal kunt gebruiken. 

Ga voor meer informatie over de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google naar:

www.google.com/analytics/terms/nl.html of www.google.com/intl/nl/policies/.

We willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is voorzien van de code "anonymizeIp" om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld (dit wordt ook wel IP-masking genoemd).

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Hiermee kunnen sitetags van apps als Google Analytics centraal worden beheerd. De tool Google Tag Manager (die de tags op deze pagina implementeert en activeert) is zelf een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er tags zijn gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, is dit van toepassing op alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Contactformulier en algemeen contact (normaal en light)

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa verwerkt voor de afhandeling van uw verzoek de volgende gegevens over u, voor zover u deze in het contactformulier mededeelt: 

 • bedrijfsnaam
 • adres
 • postcode
 • plaats
 • land
 • bedrijfsactiviteit
 • naam contactpersoon
 • telefoonnummer
 • fax
 • emailadres
 • alsmede de inhoud van uw verzoek.

Uw persoonsgegevens geven wij aan ontvangers door, wanneer dit is vereist om aan uw verzoek te voldoen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van uw verzoek en kan resulteren uit een contract met u (art. 6 (1) (b) AVG), uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) of vanwege een belangenafweging (art. 6 (1) (f) AVG) van ons rechtmatige belang om u een goede service te bieden (NB: AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij worden bij het gebruik van ons contactformulier door onze IT-dienstverleners als opdrachtverwerkers ondersteund. Wij verwerken uw gegevens - indien de verwerking op uw toestemming berust - tot aan de herroeping van uw toestemming, of - indien de verwerking op een belangenafweging berust - tot aan uw bezwaar hiertegen of voor het doel van uw verzoek totdat dit is afgehandeld. Als u geen contactgegevens verstrekt of ons niet voldoende informatie geeft om uw verzoek te kunnen begrijpen en verwerken, kunnen wij het niet in behandeling nemen. De overige gegevens zijn vrijwillig. Deze dienst is alleen bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (art. 6 (1) (a) AVG), kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging verwerken (art. 6 (1) (f) AVG), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking.

Bovendien verwerken wij de "Referrer"-informatie in het kader van uw gebruik van het contactformulier (art. 6 (1) (b) AVG) die uiterlijk na 4 weken wordt gewist. Zonder de registratie van deze informatie is het gebruik van het contactformulier technisch niet mogelijk.

You Tube

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa maakt gebruik van zgn. plug-ins van YouTube dat door Google wordt geëxploiteerd. Exploitant van de internetpresentie YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u één van onze internetpagina's oproept, waarin een YouTube-plug-in is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven, welke van onze internetpagina's u hebt bezocht.

Wanneer u tijdens het oproepen of gebruiken van onze internetpagina met de geïntegreerde YouTube-plug-in in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw bezoek aan onze internetpagina direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden. De integratie van YouTube en de YouTube-plug-in in onze internetpagina gebeurt in ons gerechtvaardigd belang bij een aantrekkelijke weergave van onze inhoud en aanbiedingen. De rechtsgrond is art. 6 (1) (f) AVG. Meer informatie over de omgang door YouTube met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van YouTube onder: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Wanneer u één van onze internetpagina's oproept, waarin een Vimeo-plug-in is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server doorgegeven, welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook, wanneer u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo hebt. De gegevens die Vimeo heeft geregistreerd, worden naar de Vimeo-server in de VS overgedragen.

Wanneer u tijdens het oproepen of gebruiken van onze internetpagina met de geïntegreerde Vimeo-plug-in in uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat om uw bezoek aan onze internetpagina direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u van uw Vimeo-account af te melden. De integratie van Vimeo en de Vimeo-plug-in in onze internetpagina gebeurt in ons gerechtvaardigd belang bij een aantrekkelijke weergave van onze inhoud en aanbiedingen. De rechtsgrond is art. 6 (1) (f) AVG. Meer informatie over de omgang door Vimeo met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Vimeo onder: vimeo.com/privacy.

Uw rechten bij gegevensbescherming

U hebt tegenover ons het recht op inlichtingen over de betreffende persoonsgegevens, alsmede het recht op correctie, het recht op wissen, het recht op beperking van de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van gegevens, alsmede in het geval van een verwerking conform art. 6 (1) (e) en (f) AVG het recht op bezwaar tegen de verwerking. Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) (a) AVG of art. 9 (2) (a) AVG, kunt u deze te allen tijde herroepen zonder dat de rechtmatigheid wordt verminderd van de toestemming voor de uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping. U hebt het recht op bezwaar bij een toezichthouder betreffende gegevensbescherming.

Verantwoordelijke en functionaris betreffende gegevensbescherming

thyssenkrupp Plastics Belgiumnv/sa

'Park Ragheno' Dellingstraat 57

B-2800 Mechelen

Tel: 015/45 32 21

E-mail:  contact.privacy.tkpb@thyssenkrupp.com

Omvang en wijzigingen van deze verklaring betreffende gegevensbescherming

Deze verklaring betreffende gegevensbescherming geldt uitsluitend voor het gebruik van de internetpagina's die wij aanbieden. Deze geldt niet voor de internetpagina's van andere dienstaanbieders naar welke wij alleen door een link verwijzen. Voor externe verklaringen en richtlijnen die geen verband houden met ons internetoptreden, zijn wij niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake gegevensbescherming in voorkomende gevallen aan te passen in overeenstemming met toekomstige wijzigingen ten aanzien van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Het gebruik van deze website en de interpretatie van deze juridische bepalingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van enig wetsconflict. Rechtbanken in België zijn bevoegd uitspraak te doen in elk geschil dat voortvloeit uit uw acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

naar boven