Wij maken op deze website gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek en webstatistieken. Dat doen wij om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren.

thyssenkrupp logo
thyssenkrupp vlaggen
thyssenkrupp vrachtwagen

Disclaimer

Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

De content op de website van thyssenkrupp Plastics Belguim nv/sa, waaronder afbeeldingen en het ontwerp van de website, worden beschermd door het auteursrecht en zijn onderhevig aan andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Deze website geeft geen enkele toestemming om het intellectueel eigendom van bedrijven binnen de thyssenkrupp -groep te gebruiken.

De content op deze website mag nadrukkelijk niet worden gedupliceerd, verspreid, gereproduceerd, overgedragen, verwerkt, bewerkt of op enige andere wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de websites van thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa beschermd door het merkenrecht. Deze handelsmerken mogen zonder schriftelijke toestemming van thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa niet worden gebruikt. Hetzelfde is van toepassing op bedrijfslogo's en symbolen.

Aansprakelijkheid

De informatie die thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa aan u verstrekt op deze website, wordt periodiek samengesteld en bijgewerkt. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat de content op deze website volledig vrij is van fouten. Er is geen garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of anderszins, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie op deze website of enig onderdeel van deze website.

De content vormt geen waarborg of garantie ten aanzien van onze producten, met name met betrekking tot de verhandelbaarheid of contractuele geschiktheid voor een specifiek doel. Toekomstgerichte verklaringen op onze website zijn uitsluitend gebaseerd op meningen, (voorlopige) schattingen of aannames van het management van thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa. Als gevolg hiervan, zijn deze verklaringen onderhevig aan risico's en onzekerheden.

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa is niet verplicht dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken.thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa behoudt zich het recht voor de opgegeven informatie of gegevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Links naar derden.

De website. kan links naar websites van derden bevatten, waaronder naar sociale mediasites. Toegang tot en gebruik van gelinkte websites vallen buiten dit beleid. Deze websites van derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende websites.

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa is niet verantwoordelijk voor het informatiebeleid van dergelijke websites van derden.

naar boven